Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kempczyńska-Heise oferuje kompleksową pomoc prawną skierowaną zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Oferowana przez kancelarię pomoc prawna obejmuje m.in.: udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych, przedprocesowych, urzędowych, opracowywanie i opiniowanie umów, a także zastępstwo procesowe przed sądami, reprezentację przed urzędami oraz wszelkimi innymi podmiotami i instytucjami.

Radca prawny Anna Kempczyńska-Heise jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy i w 2016 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych pod numerem BD-1386. Od początku drogi zawodowej związana była z branżą finansową, pracując przez prawie 13 lat w dużej spółce prawa handlowego, zajmującej się obrotem wierzytelnościami. Zdobyta wiedza merytoryczna w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym stanowią gwarancję świadczenia usług prawnych w sposób w pełni profesjonalny. Ponadto, jako radca prawny stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Dodatkowo, od 2020 roku radca prawny Anna Kempczyńska-Heise posiada uprawnienia mediatora sądowego, wpisanego na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, dzięki czemu może zaoferować Klientom rozwiązanie sporu, którego są stroną w sposób polubowny, w drodze mediacji.

Radca prawny Anna Kempczyńska-Heise do każdej powierzonej sprawy podchodzi z pełnym zaangażowaniem, stawiając przede wszystkim na współpracę opartą na zaufaniu i profesjonalizmie. Przejawia się to w doborze odpowiednich metod i strategii działania, poprzedzonych dogłębną analizą sprawy. Każdorazowo Klient jest też jasno i rzetelnie informowany o swoim położeniu prawnym, poznaje ryzyka, koszty i szanse powodzenia swojej sprawy, tak aby mógł świadomie podjąć decyzję co do dalszych losów swojego problemu prawnego. Wzajemne zaufanie na linii pełnomocnik - Klient w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem radcy prawnego to gwarancje sukcesu i dobrej współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.