BOX1D

Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, we wszystkich zagadnieniach związanych z działalnością gospodarczą, począwszy od pomocy przy rejestracji działalności poprzez stałą obsługę lub doraźną pomoc przy jej prowadzeniu.

Stała obsługa prawna, dedykowana klientom biznesowym, jest wykonywana w zależności od potrzeb Klienta – w jego siedzibie lub zdalnie. Niewątpliwymi zaletami takiej usługi są niższe ceny, a także umożliwienie radcy prawnemu poznania specyfiki działalności klienta, co przekłada się na jakość świadczonych usług. W zakres usługi obsługi prawnej firmy wchodzą m.in.:

  • udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych i konsultacji, sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów, pism, regulaminów, wszelkich innych dokumentów wewnętrznych wynikających z formy prawnej prowadzonej działalności,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych, jak i przed organami i sądami administracyjnymi,
  • działania windykacyjne,
  • postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe.