BOX5D

Kancelaria doradza i wspiera prawnie Klientów w ważnych dla nich życiowo sprawach i nierzadko trudnych etapach życia, pamiętając, że stres i emocje to źli doradcy. W zakres usług Kancelarii wchodzą doradztwo i reprezentacja m.in. w sprawach:

  • o rozwód i separację,
  • o podział majątku wspólnego i rozliczenia pomiędzy małżonkami,
  • o alimenty, władzę rodzicielską i kontakty,
  • nabycia i podziału spadku,
  • dochodzenia zachowku,
  • sporządzania testamentów i zapisów oraz ich realizacji.