Wynagrodzenie radcy prawnego ustalane jest dla każdego Klienta indywidualnie i uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu.

Możliwe są następujące zasady rozliczenia:

  • system wynagrodzenia zryczałtowanego - wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną. Najczęściej ma miejsce przy zleceniu Kancelarii stałej obsługi prawnej, gdzie możliwe jest z góry ustalenie zakresu spraw i ich wymiaru czasowego;
  • system wynagrodzenia indywidualnego - wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;
  • system wynagrodzenia od sukcesu (tzw. success fee)  - zakłada on wypłatę na rzecz Kancelarii dodatkowego wynagrodzenia w przypadku uzyskania przez Kancelarię korzystnego wyniku sprawy. Wysokość premii jest każdorazowo ustalana z Klientem na przed powierzeniem sprawy.